ผู้จัดทำ

คณะผู้จัดทำ

 

เด็กชายกฤติธี  จงศักดิ์สวัสดิ์                 เด็กชายพิศิษฐ์  กาญจนภิญพงศ์

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน