กร่าง

 

รหัสพรรณไม้                  7-76120-004-010

ชื่อพื้นเมือง                     กร่าง   

ชื่อวิทยาศาสตร์              Ficus benghalensis L. 

ชื่อวงศ์                           MORACEAE   

ชื่อสามัญ                        BANYAN TREE      

ประโยชน์                       ให้ร่มเงา  เปลือกของลำต้น ใช้เป็นยาชงลดน้ำตาลในเลือด

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน