กร่าง

ชื่อพื้นเมือง               กร่าง   

ชื่อวิทยาศาสตร์           Ficus benghalensis L. 

ชื่อวงศ์                     MORACEAE   

ชื่อสามัญ                 BANYAN TREE      

ประโยชน์                 ให้ร่มเงา  เปลือกของลำต้นแก้ท้องเดิน                                   

ใช้เป็นยาชงลดน้ำตาลในเลือด

Copyright © 2017. All rights reserved.