ชมพูพันธุ์ทิพย์

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-002    

ชื่อพื้นเมือง                    ชมพูพันธุ์ทิพย์  

ชื่อวิทยาศาสตร์             Tabebuia   rosea (Bertol.) DC.

ชื่อวงศ์                          BIGNONIACEAE    

ชื่อสามัญ                        –

ประโยชน์                      ไม้ประดับ    

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน