ชมพูพันธุ์ทิพย์

รหัสพรรณไม้ 7-76120-004-002       

ชื่อพื้นเมือง     ชมพูพันธุ์ทิพย์    

ชื่อวิทยาศาสตร์        Tabebuia   rosea (Bertol.) DC.

ชื่อวงศ์                    BIGNONIACEAE      

ชื่อสามัญ                –

ประโยชน์               ไม้ประดับ