ข่อย

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-005

ชื่อพื้นเมือง                    ข่อย     

ชื่อวิทยาศาสตร์             Streblus   asper  Lour.

ชื่อวงศ์                          MORACEAE

ชื่อสามัญ                      Siamese Rough Bush, Tooth Brush Tree

ประโยชน์                      ไม้ประดับ   ยางใช้กำจัดแมลง     

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน