ข่อย

รหัสพรรณไม้ 7-76120-004-005

ชื่อพื้นเมือง             ข่อย     

ชื่อวิทยาศาสตร์        Streblus   asper  Lour.

ชื่อวงศ์                   MORACEAE

ชื่อสามัญ              Siamese Rough Bush, Tooth Brush Tree

ประโยชน์              ไม้ประดับ   ยางใช้กำจัดแมลง