สนฉัตร

7-76120-004-011

ชื่อพื้นเมือง           สนฉัตร

ชื่อวิทยาศาสตร์        Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco

ชื่อวงศ์                  ARAUCARIACEAE

ชื่อสามัญ               Nolfolk island pine

ประโยชน์               ไม้ประดับ 

ทำดอกไม้ประดิษฐ์                                                                     

Copyright © 2017. All rights reserved.