หมากนวล

ชื่อพื้นเมือง            หมากนวล      

ชื่อวิทยาศาสตร์        Veitchia  merrillii (Becc.) H.E. Moore

ชื่อวงศ์                  ARECACEAE

ชื่อสามัญ               Manila palm, Christmas palm

ประโยชน์               ไม้ประดับ 

Copyright © 2017. All rights reserved.