เสลา

รหัสพรรณไม้ 7-76120-004-003

ชื่อพื้นเมือง           เสลา     

ชื่อวิทยาศาสตร์      Lagerstroemia   loudonii   Teijsm. 

ชื่อวงศ์               LYTHRACEAE            

ชื่อสามัญ            –                            

ประโยชน์             ไม้ทำเครื่องแกะสลัก  ด้ามเครื่องมือ