เสลา

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-003

ชื่อพื้นเมือง                    เสลา     

ชื่อวิทยาศาสตร์             Lagerstroemia   loudonii   Teijsm. 

ชื่อวงศ์                          LYTHRACEAE            

ชื่อสามัญ                       –                            

ประโยชน์                     ไม้ทำเครื่องแกะสลัก  ด้ามเครื่องมือ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน