แคแสด

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-001

ชื่อพื้นเมือง                    แคแสด

ชื่อวิทยาศาสตร์             Spathodea campanulata P.Beauv.

ชื่อวงศ์                          BIGNONIACEAE

ชื่อสามัญ                      African Tulip Tree

ประโยชน์                     ให้ร่มเงา เปลือกรักษาแผลโรคผิวหนัง

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน