แคแสด

ชื่อพื้นเมือง แคแสด

ชื่อวิทยาศาสตร์ Spathodea campanulata P.Beauv.

ชื่อวงศ์ BIGNONIACEAE

ชื่อสามัญ African Tulip Tree

ประโยชน์ ให้ร่มเงา เปลือกรักษาแผลโรคผิวหนัง

Copyright © 2017. All rights reserved.