ไทรยอดทอง

รหัสพรรณไม้ 7-76120-004-009

ชื่อพื้นเมือง             ไทรยอดทอง      

ชื่อวิทยาศาสตร์        Ficus  retusa L. 

ชื่อวงศ์                  MORACEAE

ชื่อสามัญ               GoldenLeaves 

ประโยชน์               ไม้ประดับ

Copyright © 2017. All rights reserved.