ไทรยอดทอง

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-009

ชื่อพื้นเมือง                    ไทรยอดทอง      

ชื่อวิทยาศาสตร์             Ficus  retusa L. 

ชื่อวงศ์                          MORACEAE

ชื่อสามัญ                      GoldenLeaves 

ประโยชน์                      ไม้ประดับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน