ชำมะเลียง

ชื่อพื้นเมือง             ชำมะเลียง

ชื่อวิทยาศาสตร์        Lepisanthes   fruticosa (Roxb.) Leenh

ชื่อวงศ์                  SAPINDACE

Copyright © 2017. All rights reserved.