ปาล์มแชมเปญ

รหัสพรรณไม้ 7-7612-004-013

ชื่อพื้นเมือง              ปาล์มแชมเปญ

ชื่อวิทยาศาสตร์         Hyophorbe lagenicaulis (L.H. Bailey) H.E. Moore

ชื่อวงศ์                   ARECACEAE

ชื่อสามัญ               Bottle palm

ประโยชน์               ไม้ประดับ