ปาล์มแชมเปญ

 

รหัสพรรณไม้                 7-7612-004-013

ชื่อพื้นเมือง                    ปาล์มแชมเปญ

ชื่อวิทยาศาสตร์             Hyophorbe lagenicaulis (L.H. Bailey) H.E. Moore

ชื่อวงศ์                          ARECACEAE

ชื่อสามัญ                      Bottle palm

ประโยชน์                      ไม้ประดับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน