ปีบ

 

รหัสพรรณไม้                 7-7612-004-020

ชื่อพื้นเมือง                     ปีบ

ชื่อวิทยาศาสตร์              Millingtonio  hortensis  L. f.

ชื่อวงศ์                           BIGNONIACEAE

ชื่อสามัญ                       Cork Tree , Indian Cork

ประโยชน์                      ไม้ประดับ  เปลือกทำจุกก๊อร์ค  ดอกสีขาวสูบแก้โรคหืด

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน