พญาสัตบรรณ

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-015

ชื่อพื้นเมือง                    พญาสัตบรรณ

ชื่อวิทยาศาสตร์             Alstonia   scholaris  R.Br.

ชื่อวงศ์                          APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ                       Devil  Tree

ประโยชน์                      ให้ร่มเงา  เนื้อไม้ใช้ทำหีบใส่ของ ลูกทุ่นอวน ไม้จิ้มฟัน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน