พญาสัตบรรณ

7-7612-004-015

ชื่อพื้นเมือง             พญาสัตบรรณ

ชื่อวิทยาศาสตร์        Alstonia   scholaris  R.Br.

ชื่อวงศ์                  APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ               Devil  Tree

ประโยชน์              ให้ร่มเงา  เนื้อไม้ใช้ทำหีบใส่ของ ลูกทุ่นอวน ไม้จิ้มฟัน

Copyright © 2017. All rights reserved.