มะขามเทศ

 

รหัสพรรณไม้                 7-7612-004-021

ชื่อพื้นเมือง                    มะขามเทศ

ชื่อวิทยาศาสตร์             Pithecellobium  dulce (Roxb.) Benth.

ชื่อวงศ์                          LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

ชื่อสามัญ                      Madras Thorn, Manila Tamarind

ประโยชน์                      ผลสดรับประทานได้ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน