ประดู่บ้าน

ชื่อพื้นเมือง             ประดู่บ้าน

ชื่อวิทยาศาสตร์        Pterocarpus   indicus Willd.

ชื่อวงศ์                  LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

ชื่อสามัญ               Burmese Rosewood

ประโยชน์               ให้ร่มเงา  เนื้อไม้ใช้ทำสิ่งก่อสร้าง  เปลือกใช้ย้อมผ้า

Copyright © 2017. All rights reserved.