ประดู่บ้าน

 

รหัสพรรณไม้                 7-7612-004-017

ชื่อพื้นเมือง                    ประดู่บ้าน

ชื่อวิทยาศาสตร์             Pterocarpus   indicus Willd.

ชื่อวงศ์                           LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

ชื่อสามัญ                       Burmese Rosewood

ประโยชน์                      ให้ร่มเงา  เนื้อไม้ใช้ทำสิ่งก่อสร้าง  เปลือกใช้ย้อมผ้า

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน