กระชาย

7-76120-004-095

ชื่อพื้นเมือง             กระชาย

ชื่อวิทยาศาสตร์        Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.

ชื่อวงศ์                  ZINGIBERACEAE

ชื่อสามัญ                       –

ประโยชน์               ใช้ปรุงอาหาร  มีรสเผ็ดร้อน

Copyright © 2017. All rights reserved.