ชุมเห็ดเทศ

7-76120-004-118

ชื่อพื้นเมือง       ชุมเห็ดเทศ

ชื่อวิทยาศาสตร์    Senna alata (L.) Roxb.

ชื่อวงศ์             LEGUMINOSAE 

ชื่อสามัญ         Candelabra bush

ประโยชน์         ไม้ประดับ  

Copyright © 2017. All rights reserved.