ตะแบก

7-7612-004-031

ชื่อพื้นเมือง              ตะแบก

ชื่อวิทยาศาสตร์        Lagerstroemia  floribunda   Jack

ชื่อวงศ์                   LYTHRACEAE

ชื่อสามัญ                 –

ประโยชน์ ไม้ประดับ เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง ใช้ทำเครื่องเรือน 

Copyright © 2017. All rights reserved.