ตะแบก

 

รหัสพรรณไม้                 7-7612-004-031

ชื่อพื้นเมือง                    ตะแบก

ชื่อวิทยาศาสตร์             Lagerstroemia  floribunda   Jack

ชื่อวงศ์                          LYTHRACEAE

ชื่อสามัญ                       –

ประโยชน์                      ไม้ประดับ เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง ใช้ทำเครื่องเรือน 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน