ตะโกนา

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-102

ชื่อพื้นเมือง                    ตะโกนา

ชื่อวิทยาศาสตร์             Diospyros  rhodocalyx   Kurz

ชื่อวงศ์                          EBENACEAE

ชื่อสามัญ                         –

ประโยชน์                      เปลือกใช้ย้อมผ้า  ใช้ทำเครื่องมือทางการเกษตร

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน