ทับทิม

7-76120-004-116

ชื่อพื้นเมือง             ทับทิม

ชื่อวิทยาศาสตร์        Punica   granatum   L.

ชื่อวงศ์                  PUNICACEAE

ชื่อสามัญ               Pomegranate

ประโยชน์               ใบ  ผล  ใช้รับประทานแก้ท้องร่วง

Copyright © 2017. All rights reserved.