ทับทิม

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-116

ชื่อพื้นเมือง                   ทับทิม

ชื่อวิทยาศาสตร์            Punica   granatum   L.

ชื่อวงศ์                          PUNICACEAE

ชื่อสามัญ                      Pomegranate

ประโยชน์                     ใบและผล  ใช้รับประทานแก้ท้องร่วง

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน