นมแมว

ชื่อพื้นเมือง             นมแมว

ชื่อวิทยาศาสตร์        Melodorum siamense (Scheff.) Ban

ชื่อวงศ์                  ANNONACEAE

ชื่อสามัญ               –

ประโยชน์               ดอก มีน้ำมันหอมระเหยใช้แต่งกลิ่น

Copyright © 2017. All rights reserved.