นมแมว

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-073

ชื่อพื้นเมือง                    นมแมว

ชื่อวิทยาศาสตร์             Melodorum siamense (Scheff.) Ban

ชื่อวงศ์                          ANNONACEAE

ชื่อสามัญ                       –

ประโยชน์                      ดอก มีน้ำมันหอมระเหยใช้แต่งกลิ่น

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน