นีออน

ชื่อพื้นเมือง             นีออน

ชื่อวิทยาศาสตร์        Leucophylum  frutescens     (Berl.) Johnson

ชื่อวงศ์                  SCROPHULARIACEAE

ชื่อสามัญ               Barometer Bush

ประโยชน์               ไม้ประดับ

Copyright © 2017. All rights reserved.