ประทัดไต้หวัน

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-087

ชื่อพื้นเมือง                    ประทัดไต้หวัน

ชื่อวิทยาศาสตร์             Hamelia  patens Jacq. 

ชื่อวงศ์                           RUBIACEAE  

ชื่อสามัญ                       Scarlet Bush

ประโยชน์                       ไม้ประดับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน