พวงคราม

7-76120-004-108

ชื่อพื้นเมือง             พวงคราม

ชื่อวิทยาศาสตร์        Petrea  volubills  L.

ชื่อวงศ์                  VERBENACEAE

ชื่อสามัญ               Purple wreath, Sandpaper vine

ประโยชน์               ไม้ประดับ    

Copyright © 2017. All rights reserved.