พิกุล

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-040

ชื่อพื้นเมือง                    พิกุล

ชื่อวิทยาศาสตร์             Mimusops   elengi   L. 

ชื่อวงศ์                           SAPOTACEAE

ชื่อสามัญ                       Bullet Wood

ประโยชน์                      ดอกกลิ่นหอม  ดอกใช้ทำเครื่องสำอาง ผลสุกสีแดงสด

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน