พุดร้อยมาลัย

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-097

ชื่อพื้นเมือง                    พุดร้อยมาลัย

ชื่อวิทยาศาสตร์             Tabernaemontana  divaricata

                                     (L.) R.Br. ex  Roem. & Schult.

ชื่อวงศ์                           APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ                         –

ประโยชน์                       ดอกตูมนิยมนำมาร้อยมาลัย 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน