พุดร้อยมาลัย

7-76120-004-097

ชื่อพื้นเมือง             พุดร้อยมาลัย

ชื่อวิทยาศาสตร์        Tabernaemontana  divaricata

                            (L.) R.Br. ex  Roem. & Schult.

ชื่อวงศ์                   APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ               –

ประโยชน์               ดอกตูมนิยมนำมาร้อยมาลัย 

Copyright © 2017. All rights reserved.