พุดสวน

7-76120-004-120

ชื่อพื้นเมือง             พุดสวน

ชื่อวิทยาศาสตร์        Tabernaemontana divaricata(L.) R.Br. ex Roem. & Schult.

ชื่อวงศ์                  APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ               –

ประโยชน์               ไม้ประดับ   

Copyright © 2017. All rights reserved.