มะขาม

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-025

ชื่อพื้นเมือง                    มะขาม

ชื่อวิทยาศาสตร์             Tamarindus   indica L.

ชื่อวงศ์                           LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ชื่อสามัญ                       Tamarind

ประโยชน์                      ใบและผล  นำมาทำอาหาร 

                                     ไม้ ใช้ทำเขียง

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน