มะม่วงหิมพานต์

 

รหัสพรรณไม้                 7-7612-004-050

ชื่อพื้นเมือง                   มะม่วงหิมพานต์

ชื่อวิทยาศาสตร์             Anacardium   occidentale L.

ชื่อวงศ์                         ANACARDIACEAE

ชื่อสามัญ                       Cashew Nut

ประโยชน์                      เมล็ดใช้จุดตะเกียง  ผลกินได้  เป็นยาบำรุงกำลัง

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน