มะยม

 

รหัสพรรณไม้                 7-7612-004-054

ชื่อพื้นเมือง                    มะยม

ชื่อวิทยาศาสตร์             Phyllanthus   acidus (L) Skeels.

ชื่อวงศ์                          EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ                      Star Gooseberry

ประโยชน์                     ยอดอ่อนและใบอ่อน  ใช้เป็นผักแกงเลียง ผลสุกกินได้

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน