มะลิลา

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-078

ชื่อพื้นเมือง                    มะลิลา

ชื่อวิทยาศาสตร์             Jasminum   sambac (L.) Aiton

ชื่อวงศ์                          OLEACEAE

ชื่อสามัญ                       Jusmine

ประโยชน์                      ไม้ประดับสวน  มีกลิ่นหอม

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน