มะฮอกกานี

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-063

ชื่อพื้นเมือง                    มะฮอกกานี

ชื่อวิทยาศาสตร์             Swietenia   mahagoni (L.) Jacq.

ชื่อวงศ์                          MELIACAE

ชื่อสามัญ                      Broad Leaf Mahogany, False Mahogany

ประโยชน์                      ไม้ใช้ทำเครื่องเรือน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน