มะเกลือ

 

รหัสพรรณไม้                 7-7612-004-046

ชื่อพื้นเมือง                    มะเกลือ

ชื่อวิทยาศาสตร์             Diospyros   mollis   Griff

ชื่อวงศ์                          EBE NACEAE

ชื่อสามัญ                      Ebony Tree

ประโยชน์                     เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือน  ผลให้สีดำ  สำหรับย้อมผ้า

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน