สะเดา

ชื่อพื้นเมือง              สะเดา

ชื่อวิทยาศาสตร์        Azadirachta indica A. Juss. var.  siamensis Valeton.

ชื่อวงศ์                   MELIACEAE

ชื่อสามัญ                 Neem  Tree

ประโยชน์                ใช้รับประทานได้ ดอก  ยอดอ่อน  กินกับน้ำพริก

Copyright © 2017. All rights reserved.