สะเดา

 

รหัสพรรณไม้                7-7-612-004-037

ชื่อพื้นเมือง                   สะเดา

ชื่อวิทยาศาสตร์            Azadirachta indica A. Juss. var.  siamensis Valeton.

ชื่อวงศ์                         MELIACEAE

ชื่อสามัญ                     Neem  Tree

ประโยชน์                     ใช้รับประทานได้ ดอก  ยอดอ่อน  กินกับน้ำพริก

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน