สัก

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-036

ชื่อพื้นเมือง                    สัก

ชื่อวิทยาศาสตร์             Tectona grandis L.f.

ชื่อวงศ์                           LABIATAE

ชื่อสามัญ                        Teak

ประโยชน์                        เนื้อไม้สวยงาม ทนทาน ใช้ในการก่อสร้าง

                                      ใบอ่อนให้สีแดง ใช้ย้อมกระดาษ หรือย้อมผ้า

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน