สำโรง

 

รหัสพรรณไม้                 7-7612-004-060

ชื่อพื้นเมือง                    สำโรง

ชื่อวิทยาศาสตร์             Sterculia foetida L.

ชื่อวงศ์                          STERCULIACEAE

ชื่อสามัญ                       –

ประโยชน์                     ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่  ให้ร่มเงา

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน