หมากผู้หมากเมีย

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-070

ชื่อพื้นเมือง                    หมากผู้หมากเมีย

ชื่อวิทยาศาสตร์             Cordyline fruticosa (L.) Gopp.

ชื่อวงศ์                           AGAVACEAE

ชื่อสามัญ                       Cordyline

ประโยชน์                       ไม้ประดับ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน