อินทผลัม

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-055

ชื่อพื้นเมือง                    อินทผลัม               

ชื่อวิทยาศาสตร์             Phoenix  dactylifera L.                

ชื่อวงศ์                          PALMAE-ARECACEAE

ชื่อสามัญ                      India date, India wild date, Wild date     

ประโยชน์                      ไม้ประดับ                

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน