เข็มเศรษฐี

ชื่อพื้นเมือง             เข็มเศรษฐี

ชื่อวิทยาศาสตร์        Ixora  congesta  Roxb.

ชื่อวงศ์                  RUBIACEAE

ชื่อสามัญ               West IndianJasmine

ประโยชน์               ไม้ประดับ 

Copyright © 2017. All rights reserved.