เข็มเศรษฐี

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-115

ชื่อพื้นเมือง                   เข็มเศรษฐี

ชื่อวิทยาศาสตร์            Ixora  congesta  Roxb.

ชื่อวงศ์                         RUBIACEAE

ชื่อสามัญ                     West IndianJasmine

ประโยชน์                     ไม้ประดับ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน