เพกา

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-023

ชื่อพื้นเมือง                    เพกา

ชื่อวิทยาศาสตร์             Oroxylum indicum (L.) Kurz

ชื่อวงศ์                          BIGNONIACEAE

ชื่อสามัญ                        –

ประโยชน์                      เป็นเครื่องเคียงรับประทานกับน้ำพริก 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน