แก้ว

ชื่อพื้นเมือง             แก้ว

ชื่อวิทยาศาสตร์        Murraya   paniculata   (L.) Jack

ชื่อวงศ์                  RUTACEAE

ชื่อสามัญ               Orang Jessamine

ประโยชน์               ไม้ประดับ  ดอกมีกลิ่นหอม

Copyright © 2017. All rights reserved.