ไผ่น้ำเต้า

ชื่อพื้นเมือง              ไผ่น้ำเต้า

ชื่อวิทยาศาสตร์        Bambusa   ventricosa   McClure

ชื่อวงศ์                   GRAMINEAE

ชื่อสามัญ                 Buddha’s  Belly  Bamboo

ประโยชน์              ไม้ประดับ หน่อใช้ทำอาหาร

Copyright © 2017. All rights reserved.