ไผ่รวก

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-049

ชื่อพื้นเมือง                    ไผ่รวก

ชื่อวิทยาศาสตร์             Thyrsostachys   siamensis Gamble

ชื่อวงศ์                          GRAMINEAE

ชื่อสามัญ                         –

ประโยชน์                      หน่อกินได้    ไม้ไผ่ใช้ทำรั้ว  ทำคันเบ็ด  ทำเครื่องจักรสาน 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน