ซองออฟจาไมก้า

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-136

ชื่อพื้นเมือง                    ซองออฟจาไมก้า

ชื่อวิทยาศาสตร์             Pleomele   reflexa  N.E.Br.

ชื่อวงศ์                           DRACAENACEAE

ชื่อสามัญ                       Song  of  Jamaica

ประโยชน์                       ไม้ประดับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน