ซองออฟจาไมก้า

7-76120-004-136

ชื่อพื้นเมือง              ซองออฟจาไมก้า

ชื่อวิทยาศาสตร์        Pleomele   reflexa  N.E.Br.

ชื่อวงศ์                   DRACAENACEAE

ชื่อสามัญ                 Song  of  Jamaica

ประโยชน์                ไม้ประดับ

Copyright © 2017. All rights reserved.