ตาล

7-76120-004-144

 ชื่อพื้นเมือง          ตาล     

  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Borassus flabellifer  L. 

  ชื่อวงศ์               PALMAE

  ชื่อสามัญ            Palmyra palm, Lontar palm ,Fan palm, Brab palm

 ประโยชน์           ผลกินได้ เมื่อสุกมีกลิ่นหอม ผสมแป้งทำขนมหวาน จาวเชื่อม

                        ทำขนม

Copyright © 2017. All rights reserved.