ตาล

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-144

ชื่อพื้นเมือง                     ตาล     

ชื่อวิทยาศาสตร์              Borassus flabellifer  L. 

ชื่อวงศ์                            PALMAE

ชื่อสามัญ                        Palmyra palm, Lontar palm ,Fan palm, Brab palm

ประโยชน์                       ผลกินได้ เมื่อสุกมีกลิ่นหอม ผสมแป้งทำขนมหวาน

                                      จาวเชื่อม ทำขนม

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน