น้อยหน่า

 

รหัสพรรณไม้                  7-7612-004-142

ชื่อพื้นเมือง                     น้อยหน่า

ชื่อวิทยาศาสตร์              Annona  squamosa  L.

ชื่อวงศ์                           ANNONACEAE

ชื่อสามัญ                        Sugar  Apple

ประโยชน์                        ผลรับประทานได้  ใช้ทำยาแก้เหา

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน