น้อยหน่า

7-7612-004-142

ชื่อพื้นเมือง   น้อยหน่า

ชื่อวิทยาศาสตร์        Annona  squamosa  L.

ชื่อวงศ์                   ANNONACEAE

ชื่อสามัญ                 Sugar  Apple

ประโยชน์                ผลรับประทานได้  ใช้ทำยาแก้เหา

Copyright © 2017. All rights reserved.