ฝาง

ชื่อพื้นเมือง   ฝาง

ชื่อวิทยาศาสตร์      Ceasalpinia sappan Linn

ชื่อวงศ์          CEASALPINIACEAE

ชื่อสามัญ       Sappan Tree        

ประโยชน์      แก่นฝางนำมาทำเป็นสีย้อมผ้า

Copyright © 2017. All rights reserved.