พุดตาน

7-76120-004-127

ชื่อพื้นเมือง           พุดตาน

ชื่อวิทยาศาสตร์       Hibiscus   mutabilis   L.

ชื่อวงศ์                 MALVACEAE

ชื่อสามัญ              Cotton  Rose

ประโยชน์                ไม้ประดับ

Copyright © 2017. All rights reserved.