มะนาวโห่

ชื่อพื้นเมือง หนามแดง , มะนาวไม่รู้โห่

ชื่อวิทยาศาสตร์ Carissa carandas Linn.

ชื่อวงศ์ APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ Karanda, Carunda, Christ’s Thorn

ประโยชน์ ไม้ประดับผลสุกและดิบ รับประทานได้

Copyright © 2017. All rights reserved.