ลำดวน

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-137     

ชื่อพื้นเมือง                    ลำดวน

ชื่อวิทยาศาสตร์            Melodorum  fruticosum  Lour.

ชื่อวงศ์                         ANNONACEAE

ชื่อสามัญ                       –

ประโยชน์                      ไม้ประดับ      

                                       

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน