ลำดวน

ชื่อพื้นเมือง              ลำดวน

ชื่อวิทยาศาสตร์        Melodorum  fruticosum  Lour.

ชื่อวงศ์                   ANNONACEAE

ชื่อสามัญ                 –

ประโยชน์                ไม้ประดับ                                                   

Copyright © 2017. All rights reserved.